Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Niet geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Benut je kansen!

Door: Michel Pinas
11 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is niet geselecteerd voor de laatste stemronde van buurtbudget Slotermeer Noordoost. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Dit plan is niet in de top 40 beland.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Meer kansen bieden voor kinderen van groep 7&8!

We willen met de uitvoering van dit project kinderen in groep 7 en 8 op de basisschool en jongeren in de brugklas van het voortgezet onderwijs meer kansen bieden. De overstap van de basisschool naar het middelbaar onderwijs verloopt voor veel leerlingen uit Slotermeer Noordoost met problemen zoals dreigende voortijdig schooluitval.   

Doelen
Het project “Benut je kansen!” heeft tot doel de sociale competentie van aanstaande brugklassers te vergroten zodat zij een succesvolle start kunnen maken in het voortgezet onderwijs en het risico op voortijdig schooluitval verkleind wordt. De deelnemers krijgen door hun deelname aan dit project meer kansen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Subdoel: we helpen ouders en school om goed met elkaar te communiceren.                                                                                                                                                

Leeftijd: 10-15 jaar

Methode
Groepsgerichte- en individuele aanpak. De deelnemers maken stapsgewijs kennis met verschillende activiteiten die afgestemd zijn op hun mogelijkheden en interesse en gericht zijn op positief functioneren op school, sportvereniging, bijbaantje en in de buurt. Bij dit project maken we gebruik van leren in groepsverband en van ervarend leren. We werken samen met ouders, scholen, sportverenigingen en werkgevers in Slotermeer Noordoost.

Workshops
School
- plannen en organiseren van je huiswerk
- hulp bij de overstap van groep 8 naar de Brugklas
- hulp bij het organiseren van huiswerkbegeleiding
 
Social Skills
- pesten leren bespreken 
- een conflict oplossen op school
- voorlichting over gebruik social media 
- sollicitatiebrief  schrijven
- sollicitatiegesprek voeren
- hulp bij het vinden van een bijbaantje
- hulp bij het vinden van een stage
- budgetteren en leren omgaan met geld
 
Vrije tijd
- vrienden
- deelname aan sportactiviteiten
- begeleiding om lid van een sportvereniging te worden
- begeleiding om vrijwilliger bij een sportvereniging te worden
- voorlichting over gezonde voeding & gezond gewicht
- begeleiding bij het indienen van bewonersinitiatief in de wijk
 

Activiteiten
Woensdag en zaterdag                         

Argumenten

Argumenten voor

Esmee Joël | 16 juli 2019 23:51

Super gaaf dat jullie jongeren op deze manier gaan helpen. Zo krijgen jongeren de nodige hulp die ze kunnen gebruiken om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Jasper vdS | 29 juli 2019 14:18

Wat een mooie aanvulling zou kunnen zijn, zijn bijlessen voor kinderen uit de buurt in het voorgezet onderwijs. Rijke ouders kunnen bijlessen wiskunde, economie e.d. betalen, maar hier is dat vaak niet mogelijk. Dit is ook kansongelijkheid en zo zou de subsidie verder kunnen worden verruimd.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.