Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Dit plan is niet haalbaar

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet haalbaar. Lees daar meer over op deze pagina.

Douche bus voor daklozen

Door: Martijn Kerem Capelle
9 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   5 september 2019 19:00

Het plan om een douchebus te plaatsen op Plein '40-'45 is door het Dagelijks bestuur beoordeeld als niet haalbaar. De reden hiervoor is dat het stadsdeel in begeleiding van deze kwetsbare groep niet incidenteel wil experimenteren. Er is reeds een gevarieerd aanbod voor daklozen en het stadsdeel vreest dat incidentele hulp niet in het belang van deze groep is. Het geld van het buurtbudget is namelijk eenmalig waardoor continuïteit en duurzaamheid van de ingediende plannen niet te garanderen is. Dit acht het bestuur wel als vereiste voor het werken met een dermate kwetsbare groep.

Bus voor daklozen waarin ze zichzelf kunnen wassen

Toelichting toegevoegd 13 juli: 

Ik en een paar vrienden willen graag op vrijwillige basis een douchebus maken van een oude GVB of school bus. Het is gebasseerd op het al bestaande initiatief van de groep genaamd Lava Mae uit Amerika.Er kunnen 3 douches in geplaatst worden en zal tevens rolstoel toegankelijk zijn.De bus zelf zal zonnepanelen op het dak hebben die bij het stilstaan opgeladen kunnen worden, ook wanneer het bewolkt is. Veel mensen denken daklozen niet te zien, niettemin zijn ze er wel.  Zo blijkt uit diverse onderzoeken dat na de economische crisis van 2008 het aantal daklozen in Nederland van 17.000 naar meer dan 30.000 is gestegen, een verdubbeling dus, waarbij de meeste daklozen in Amsterdam blijken te zijn.Wij vinden samen met heel veel hard werkende mensen dat elk mens zou moeten werken voor zijn geld en daarmee zo bijdraagt aan de samenleving en de economie en het zou niet zo moeten zijn dat door simpelweg zielig te doen en door om geld te bedelen men zijn geld vedient.Echter blijkt de realiteit zo te zijn dat daklozen vaak psychische problemen hebben en niet goed zichzelf kunnen verwoorden en snel worden weggezet als niet goed bij zijn of haar hoofd. Hoe goed onze Gemeente Amsterdam ook diverse afdelingen en instanties heeft waarbij mensen terecht kunnen, blijkt uit tientallen gesprekken met daklozen dat zij zich onder andere schamen om hoe zij eruit zien en ruiken en daardoor de stap om een stadsloket binnen te stappen niet durven te nemen. Daarbij zichzelf niet goed kunnen verwoorden maakt het naar binnen lopen van een stadsloket een ontzettend grote stap in het leven van sommige daklozen.Opvangcentra zoals het Leger Des Heils zijn ontzettend goed, maar kosten om te verblijven veelal alsnog geld, weliswaar een klein bedrag maar dan nog kan dit zwaar zijn voor een dakloze, ookal heeft deze dakloze het geluk dat hij of zij een daklozenuitkering heeft. Soms en steeds vaker blijken de opvangcentra zelfs vol te zitten of enkel voor tijdelijke opvang te kunnen zorgen.


Mensen over de grens helpen is geweldig, tegelijkertijd vinden wij dat onze eigen landgenoten toch misschien eerder en net zoveel zouden moeten helpen. Of dit nou een Nederlander is met een Nederlandse, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse,  Antiliaanse of enige andere achtergrond dan ook. Zolang deze persoon over een Nederlandse identiteit beschikt voelen wij de plicht deze personen voorrang te geven boven het helpen van mensen met problemen in andere landen.  


De douchebus is geen oplossing voor het daklozen probleem, wel een factor die een dakloze zich iniedergeval wat menswaardiger kan laten voelen en zo een steuntje in de rug voelt om zijn of haar leven weer op te pakken.

Argumenten

Argumenten voor

Regien de Graaff | 11 juli 2019 11:53

Ik ben voor, want het gebrek aan een douchemogelijkheid werpt een extra drempel op voor daklozen die willen solliciteren of anderszins willen deelnemen aan de maatschappij.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Moderator Buurtbudget Slotermeer Noordoost | 12 juli 2019 13:26

Deze opmerking plaats ik namens Bjorn:
Ik vind de douchebus voor daklozenerg kort door de bocht. Het is een mooi initiatief zoals er wordt gezegd voor mogelijke sollicitaties, maar we hebben ook mooie opvang locaties die met meer helpen dan alleen een douche, zoals op de Vening Meiniszlaan. Ik vraag mij ook af of hier wel zoveel daklozen zijn en kijk eerst waarom deze mensen dakloos zijn. Bij sommige zal een douche en sollicitatie niet helpen.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.