Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Laat het aan twee kanten komen

Door: Winston Thomas
9 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan heeft 30 likes gehaald door handtekeningen in te zamelen.

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Amsterdam bewoners met elkaar in gesprek. Veilig wonen: opleiding door ervaringsdeskundigen.

Met mijn plan wil ik graag jongeren van de straat halen, (ex)verslaafde begeleiden, en een netwerk opbouwen daar omheen. 
Hoe kan je de buurtomgeving verbeteren? Door sociale veiligheid te verbeteren, en te werken aan bewustwording, elkaar aanspreken en kennismaking. Durf je jongeren aan te spreken op straat? Veel burgers durven nauwelijks nog jongeren aan te spreken op straat, ze zeggen 'voor je het weet...' - ze hebben gelijk met hun voorzichtigheid en gewone burgers hebben meer sociale vaardigheden nodig! 
Ik wil training en advies creëren rondom veiligheid. Over kinderen en jongeren op straat en ook verslavingsproblematiek. Bij politiemannen, conducteurs en gewone burgers wordt door dit cultuurgedrag het bloed onder hun nagels vandaan gehaald. 
Een organisatie of de gemeente zou dit plan moeten uitvoeren. Ik ken ook tips uit boeken van Hans Kaldenbach. 
Met veiligheid en leefbaarheid gaat het om de sociale veiligheid, criminaliteit, overlast en verloedering, drugsoverlast, woning inbraak, onveiligheidsgevoelens. Met ervaringsdeskundige kunnen deze problemen verminderen en kunnen burgers beter dingen samen aannemen.

Argumenten

Argumenten voor

Geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.