Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Street Art Museum Amsterdam - Back to the Future

Door: Hanna Stolyarova
9 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Straatkunst gebruiken als een hulpmiddel om een ​​dialoog tussen bewoners te creëren, en om over elkaar en onze geschiedenis in de gemeenschap te leren.

Street Art Museum Amsterdam is een community-based, hedendaagse kunstmuseum dat straatkunst gebruikt als een instrument voor dialoog tussen stakeholders van Nieuw-West Amsterdam. De straatkunstcollectie van SAMA (±300 kunstwerken) is intrinsiek gekoppeld aan de locatie in Nieuw-West en is een ongeëvenaard voorbeeld van hoe kunst kan worden gebruikt om het leven van leden van de gemeenschap te verbeteren. Aangezien SAMA's eerste initiatieven (waaronder onze eerste monumentale muurschildering, Tolerance) zijn begonnen in het noordoosten van Slotermeer, Nieuw-West, wil SAMA graag profiteren van de nieuwe mogelijkheden om onze banden met deze regio van de stad te verdiepen door nieuwe creatieve sociale projecten die sterkere relaties met de gemeenschap, artistieke creativiteit en sociale insluiting zouden bevorderen. Via dit project wil Street Art Museum Amsterdam cultuur gebruiken om het talent te ontwikkelen en gelijke kansen te creëren voor deelname aan de wijk. We zullen deze taak vervullen met een reeks workshops en verhalende oefeningen rond het sociale aspect van straatkunst om onze banden met de gemeenschap te versterken, lokaal talent te stimuleren en kansen te creëren voor meer dialoog en toegang tot kunst, cultuur en leren voor kansarme demografen in de regio.

SAMA's doelgroep demografie heeft bewezen een breed scala van bewoners te dekken van lokale schoolgaande kinderen en jongeren tot senioren. Onze belangrijkste doelstellingen voor dit project zijn die, die we het afgelopen jaar hebben gevonden, op zoek naar meer kansen in de buurt: jeugd, kinderen en ouders, ouderen (65+)

Ons doel is om de bestaande locaties in SNO te gebruiken en een reeks activiteiten te creëren waar mensen al samenkomen. SAMA heeft een uitgebreide verzameling op papier gebaseerde kunst en materialen die worden gebruikt bij de productie van onze stukken, die verschillende kunststijlen en technieken in straatkunst illustreren. In verband met onze programmering zullen we een tentoonstelling van deze collectie op de begane grond van de gemeente Stadsdeel Nieuw-West (Tuinstadhuis) ontwikkelen, waarin deze items, informatie over de kunstenaars, hun technieken en waar in SNO, Nieuw-West, u samenkomen vindt de straatkunstwerken die ze hebben gemaakt. De tentoonstelling zal werken als een promotiestrategie voor de reeks activiteiten die door het museum via dit project verderop zal worden ontwikkeld. SAMA wil de interculturele dialoog tussen inwoners van Nieuw-West bevorderen. In een hedendaagse wereld van vegen en klikken, wordt de waarde van het ouderwetse ambacht, cursief schrijven, in twijfel getrokken. De vloeiende beweging die wordt gebruikt bij het schrijven van een schrift verbetert de oog-handcoördinatie en ontwikkelt nieuwe motorische vaardigheden, die op hun beurt de lees-, schrijf- en cognitie vaardigheden bevorderen. Om het leren door kunst te ondersteunen en meer mensen aan te moedigen om Engels en technologie aan te boren, zal wij drie calligraffiti workshops organiseer. Door dit te doen betrekt SAMA de deelnemers aan een artistieke praktijk. SAMA houdt live-painting sessies in Gerbrandypark, waar artiesten zullen optreden voor een live publiek, waardoor deelnemers de verschillende technieken die in Street Art worden gebruikt kunnen leren, evenals inspirerende lokale artiesten die misschien hun eigen kunstwerk. SAMA zal met lokale kunstenaars samenwerken om theoretische en praktische ervaringen met de productie van straatkunstwerken te delen. De workshops brengen noties van compositie, kleur en technieken voor straatkunst zoals stencil en calligraffiti, stimuleren hun creativiteit en interesse voor kunst. Door gratis street art workshops te bieden, hoopt SAMA positieve creatieve outlets, zelfmotivatie en persoonlijke empowerment te inspireren.

SAMA gebruikt voortdurend kunst als een hulpmiddel om verbinding te maken. Als een langdurig gemeenschapsinitiatief is de collectie doordrenkt van het erfgoed van de diverse en complexe wijk van Nieuw-West. Onze collectie maakt deel uit van de sociale structuur en het dagelijks leven van de gemeenschap. SAMA's initiatief is uniek omdat het museum altijd bezig is om innovatieve manieren te vinden om inwoners van Amsterdam Nieuw-West aan te sluiten, te creëren, te inspireren en te empower. Door dit project zullen we in staat zijn om onze impact te verbreden door straatkunst te gebruiken als een instrument voor verbinding en dialoog om het menselijke potentieel dat in onze buurt bestaat te helpen activeren.


Argumenten

Argumenten voor

Yehudi Van de pol | 9 juli 2019 20:15

ik vind de schildering aan de muur vlakbij Lambertus Zijlplein echt magisch mooi.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.