Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Storytelling Plein 40 - 45

Door: Fatima-Zohra Aidani
9 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Storytelling Plein 40 - 45 is een initiatief voor buurtbewoners om eigen authentieke verhalen uit te wisselen en elkaar zo beter te leren kennen.

Op een regenachtige dag kwam een oudere dame hinkelend de Honingraat binnen om haar wekelijkse gymnastiek les te volgen. Ze had her en der wat schaafwonden, haar bril zat schuin op haar neus en haar ogen waren betraand. Ze was zichtbaar geschrokken. Op de vraag: 'Gaat het wel mevrouw?' antwoordde ze met bibberende stem: 'Ik ben van de fiets gevallen'. Ze ontroerde de omringende mensen. Er werd haar een stoel aangeboden om even tot rust te komen en een glaasje water wat ze in een teug opdronk. Toen ze wat meer op adem was gekomen en doorkreeg wat er was gebeurd, brak ze in tranen uit. Ze was omringd door onbekende mensen die haar liefdevol opvingen en haar de nodige aandacht gaven. Alhoewel het geen leuke gebeurtenis was, was ze duidelijk dankbaar voor dit moment. 'Wat ben je lief, zei ze'. Het was een moment van verbinding en er ontstond een gesprek.....ze vertelde prachtige verhalen over haar jeugd tijdens de WO II, haar positie binnen het gezin, haar relatie met haar moeder, haar liefdevolle relatie met haar overleden echtgenoot die ze tot op de dag van vandaag mist, de eenzaamheid waar ze dagelijks mee te maken heeft etc. Allemaal prachtige authentieke verhalen uit het leven gegrepen en dat terwijl deze mevrouw dementerend is. Het zijn waardevolle verhalen die niet verloren mogen gaan, verhalen van echte mensen, onze buurtgenoten.

Het idee om middagen en/of avonden te organiseren waarbij buurtgenoten podium krijgen om hun (levens)verhalen aan andere buurtgenoten te vertellen en elkaar zo beter te leren kennen, was geboren. Tijdens de Oasis Game heeft zich dit verder gevormd tot het project 'Storytelling Plein 40 - 45'.

Het doel van Storytelling Plein 40 - 45 is om door middel van 'creatieve communicatie' verbinding te creeren onder buurtgenoten waardoor we nader tot elkaar komen en een vreedzame buurt vormen waar we allen met veel plezier wonen en werken.
 
Storytelling Plein 40 - 45 is een manier om de diverse culturen van onze buurtgenoten met uiteenlopende achtergronden samen te smelten tot één cultuur, een rijke cultuur wat ons allen met elkaar verbindt.
 
 Storytelling Plein 40 - 45 is bedoeld om podium te geven aan:
 - Ouderen om hun authentieke levensverhalen te vertellen aan jongeren voor het behoud van onze gezamelijke (buurt)geschiedenis;
 - Ouderen die erkenning verdienen en gezien en gehoord mogen worden. Tevens is dit een manier om vereenzaming onder ouderen tegen te gaan;
 - Ouderen met een migratieachtergrond om hun verhalen in het land van herkomst levend te houden bij de jongere generatie. Deze voorgeschiedenis vormt tevens onderdeel van onze nieuwe gezamelijke cultuur in Nederland;
 - Ouderen met een migratieachtergrond om hun reisverhalen naar Nederland te kunnen vertellen, hun offers en hindernissen die ze hebben moeten nemen voor een betere toekomst voor hun kinderen. Dit om bewustwording te behouden/creeren bij jongeren dat de strijd die hun voorvaderen hebben gestreden geen vanzelfsprekendheid is;
 - Jongeren om hun talenten zichtbaar te maken door middel van spoken word en hierdoor kansen te krijgen om zich verder te ontwikkelen;
 - Een ieder die een mooi verhaal heeft om te delen ter bevordering van verbinding onder buurtbewoners.

Mijn naam is Fatima-Zohra Aidani. Sinds 2003 woon ik met heel veel plezier in Slotermeer op steenworp van Plein 40 - 45 vandaan. Ik heb de buurt zien veranderen tot de buurt wat het nu is, een buurt met een (markt)plein die ons identificeert en ons allen met elkaar verbindt. 

Sinds 2010 ben ik ondernemer en recruiter voor bedrijven in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hierdoor heb ik dagelijks te maken met mensen met verschillende (culturele) achtergronden. Mijn motto is: Een ieder is uniek maar in essentie zijn we allemaal hetzelfde. 

Tijdens de Oasis Game heb ik me beziggehouden met het project 'Storytelling' waarbij buurtbewoners de gelegenheid kregen om hun verhaal op het plein te komen vertellen. Loekoe, de grote koe op het plein werd omgetoverd tot een podium met huiskamersfeer. Onze buurtgenoten Rose, Winston en Guusje hebben een ieder de gelegenheid gekregen om te spreken. Mooie verhalen werden er gedeeld, sommige verhalen waren vooraf opgeschreven, andere verhalen werden spontaan verteld. De voordracht van Rose met titel 'Thuiskomen' heeft bij velen grote indruk gemaakt. Dit creeerde een mooie sfeer van eenheid en samenzijn onder de buurtbewoners, een sfeer wat we moeten vasthouden door regelmatige Storytelling bijeenkomsten te organiseren. Yakup van Coffeemania is enthousiast over dit plan en stelt zijn café beschikbaar voor uitvoering. Uiteraard zijn ook andere ondernemers, de OBA, het Tuinstadhuis maar ook particulieren welkom om hun locaties beschikbaar te stellen. 

Laten we samen van Slotermeer Noord-Oost in al zijn diversiteit een eenheid maken.

Argumenten

Argumenten voor

Maartje Bos | 9 juli 2019 19:37

Prachrige manier om Slotermeerders te verbinden en te waarderen, om wie ze zijn. Ook zeker een prachtige manier om jong en oud te verbinden en verhalen door te geven. Prachtig verwoord Fatima-Zohra!

Fatima-Zohra Aidani | 9 juli 2019 20:17

Dank je wel Maartje voor je reactie :)

Maarten Vos | 11 juli 2019 13:12

Ik ben natuurlijk voor. Kwam in verkeerde hokje

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Maarten Vos | 11 juli 2019 13:11

Mooi idee. Als ik op straat of bij de buurtmoestuin mensen spreek hoor ik ook mooie verhalen. Dus kan op allerlei plekken in de buurt

Fatima-Zohra Aidani | 12 juli 2019 23:50

Dank je wel Maarten. Fijn om te horen

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.