Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Het Moedernetwerk.

Door: Leila Badaou
9 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Plek voor Moedernetwerk met speciaal programma waar creativiteit en talentontwikkeling centraal staan. Locatie wordt nog gezocht, moet mogelijk gedeeld worden.

Moedernetwerk - een sterk netwerk voor migrantenmoeders met een gehandicapt kind uit Amsterdam West / Nieuw-West - wil in Nieuw-West (liefst aan Plein '40-'45) een locatie waar activiteiten voor de moeders en hun gehandicapte kind (zoals inloopspreekuren en familiedagen) kunnen plaatsvinden, maar wil er ook activiteiten organiseren waar alle buurtbewoners, jong en oud, met en zonder handicap en van alle culturen aan kunnen deelnemen. 
 
Moeders met een kind met een handicap hebben veel zorgen en hebben daardoor weinig tijd voor sociale contacten. Maar zij zijn niet de enigen met weinig sociale contacten. Ouderen en ook jonge mensen kunnen eenzaam zijn en behoefte hebben aan contact met buurtbewoners. Daarom moet dit een plek worden waar ontmoeting, plezier en verbinding centraal staan. 
 
Moedernetwerk wil graag dat Stichting Tamino een breed activiteitenprogramma opzet. Er komt een speciaal programma waar creativiteit en talentontwikkeling centraal staan - voor de kinderen met een handicap die dan kunnen tekenen, schilderen, film maken (vloggen), muziek, theater en dansen. Voor de broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes en de kinderen uit de buurt worden ook activiteiten georganiseerd. Samen met de moeders en de buurtbewoners wordt gekeken waar zij behoefte aan hebben, misschien is dat samen koken, bewegen of iets anders creatiefs.
 
De locatie wordt voor een aantal dagen gebruikt door Moedernetwerk. Op de andere dagen kunnen andere initiatiefnemers de ruimte gebruiken. Moedernetwerk werkt graag met deze initiatiefnemers samen.
 
Kernwoorden: ontmoeting, netwerk, talentontwikkeling, inclusie, participatie, kunst en cultuur, creativiteit, verbinding

Argumenten

Argumenten voor

Tanja van Dijk | 9 juli 2019 15:02

want het is heel mooi dat er aandacht is voor kinderen met een handicap in de buurt

Hanneke Van Wees | 9 juli 2019 15:26

Ik ben voor want het is heel belangrijk dat ook kinderen met een beperking kunnen meedoen met de leuke culturele activiteiten van Stichting Tamino!

N Jabin | 10 juli 2019 06:06

Ik ben voor omdat er te weinig te doen is voor mensen met een beperking op het gebied van activiteiten en participatie in de samenleving.

Lygia van Berchem | 10 juli 2019 10:14

Gezinnen zijn vaak geïsoleerd en voelen zich vaak bekeken bij reguliere activiteiten. Er is geen plek waar ouders met hun kind heen kunnen om andere ouders en kinderen te ontmoeten en tegelijkertijd, creatief en ongegeneerd samen aan de slag kunnen met zichzelf, hun kind en met andere buurtouders. Het is belangrijk dat er verbinding is met reguliere instanties in de wijk.

S van der Laan | 10 juli 2019 17:31

Ik ben voor, omdat Moedernetwerk niet alleen voor migranten moeders is maar voor alle moeders zowel Nederlands en andere nationaliteiten! Niet alleen de migranten moeder loopt tegen problemen in de wereld van beperking van hun kind aan ook ik, de Nederlandse moeder en ik heb ondersteuning van Moedernetwerk gehad toen ik die bij de "normale" instanties niet kreeg! Moedernetwerk is laagdrempelig en kan waarmaken waarin zij vorm willen geven; creativiteit en ontwikkeling!

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.