Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Master Your Future

Door: Loubna/Fatima Moussati
8 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Jongeren krijgen ieder een jaarbudget van €300 waarmee zij in hun vrije tijd iets kunnen oppakken, bijv sport, muziekles, een training,enzovoort

Master Your Future
 
Samenvatting: jongeren krijgen ieder een jaarbudget van € 300waarmee zij in hun vrije tijd iets kunnen oppakken, bijvoorbeeld sport, muziekles, een training, enzovoort. We organiseren in november een markt waar de jongeren kunnen zien welke activiteiten er allemaal zijn zodat ze een goede keuze kunnen maken en hun talent kunnen inzetten

Toelichting
Op TV zagen wij hoe in IJsland iets goeds is gedaan voor jongeren.Iedere jongere in IJsland kreeg ieder jaar een voucher van €300per jaar.Met die voucher kon elke jongere lid worden van een vereniging of cursussen volgen.Jongeren gingen op sport, op muziekles, video’s maken.De jongeren verveelden zich niet meer en gebruikten nauwelijks nog alcohol,rookten niet, gebruikten geen drugs, er waren minder ruzies en minder vernielingen.
Dat willen we ook in Slotermeer-Noord. We willen dat zoveel mogelijk jongeren de kans krijgen om voor henzelf iets te kiezen om hun talenten te ontwikkelen.We willen daarvoor dat zoveel mogelijk jongeren een voucher krijgen van €300 en dat zij dat kunnen besteden bij verenigingen en voor trainingen of andere activiteiten waarin zij hun talent kunnen inzetten. 
Via een marktdag willen we de jongeren bekend maken met het aanbod waar ze uit kunnen kiezen.Daar kunnen alle verenigingen en andere activiteitenaanbieders in de buurt laten zien wat ze voor jongeren kunnen betekenen.En we willen zorgen dat er bijzonder aanbod is,bijvoorbeeld een serie masterclasses van een bekende kok, patissier, vlogger,beeldhouwer,of masterclasses media,fashion of branding.En dat ondernemers uit de buurt kansen bieden om hun bedrijf teverkennen en te zien of hun talent daar past of dat zij hun ondernemersvaardigheden overbrengen. 
We denken daarmee:
-Jongeren iets moois te bieden
-Talenten van jongeren aan te spreken
-Ondernemers te betrekken bij kansen voor jongeren
-Ook het bestaande aanbod onder de aandacht te brengen van jongeren
-Een impuls te geven aan sport- en culturele verenigingen om nieuwe leden te krijgen
 Planning:
September 
-Uitwerken voucher-regeling samen met het stadsdeel(voor hoeveel jongeren,welke leeftijden)
-Voorbereidingen marktdag 
o Datum(in november)en plek(ken) kiezen, bijvoorbeeld in het Tuinstadhuis en/of in de gangen van het winkelcentrum
o Opstelling maken van indeling
o Vergunning aanvragen
-Publiciteitsmateriaal ontwikkelen(poster en flyer)
- Influencer betrekken in de PR
-Ondernemers in de buurt  aanspreken op hun rol in het aanbod
-Een bekende kok,patissier, vlogger, beeldhouwer,mediaspecialist, fashiondesigner,etcetera benaderen voor de mogelijkheden tot het geven van een reeks masterclasses
-Bekendheid geven bij sport-en culturele verenigingen,andere activiteitenaanbieders van de voucherregeling en de marktdag
-Bekendheid geven op scholen
Oktober
-Concretere afspraken met aanbieders op de marktdag,(hoeveelheid ruimte voor een stand,welke plek
-Vastleggen afspraken voor faciliteiten op marktdag(huur kramen,afspraken over hapje/drankje voor de 300 jongeren, afspraken met locatiebeheerders,afspraken met BHV-vrijwilligers)
November
-Laatste voorbereidingen marktdag
-Inrichting faciliteiten markt
-Uitvoering marktdag
-Afbreken marktdag
 Begroting:
-vouchers voor de jongeren, bijvoorbeeld 300 jongeren een voucher van €300: € 90.000
- Inrichten marktdag: marktkramen huur 30 marktkramen a €40 p.st.€1.200
-Kosten ontwerp en reproductie voucher:€ 500
-Publiciteit:ontwerp:€600 drukkosten€150, totaal €750
-Kosten influencer €1.500
-Gratis hapje en drinken voor de jongeren 300x€ 2,50:€750
-Vergoeding betrokken vrijwilligers uitvoering project/voorbereiding marktdag 5 vrijwilligers 3 maanden(5x3x170)plus vrijwilligers marktdag (10x8uur x4):€2.870
Totaal begroting:€97.570(€325,23 per jongere)

Argumenten

Argumenten voor

Geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Petra Klaassen | 10 juli 2019 12:20

het al bestaat... https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/

Tuncay Cinibulak | 16 september 2019 14:10

Misschien moet u beter lezen. U vergelijkt nu appels met peren.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.