Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Samen kunnen wij meer!

Door: Abdellah Saidi
8 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

WAT ALS? De bewoners van Slotermeer beter kunnen laten ontspannen en kwetsbare jeugd meer kansen kunnen bieden door de handen in één te slaan.

Unitefit is een sport- en maatschapelijke organisatieie die nauw staat met de bewoners van Slotermeer. Wij richten ons in dit plan op verschillende doelgroepen ouderen en jeugd. Met deze doelgroepen willen we verschillende thema’s bespreekbaar maken en naast het bespreekbaar maken willen we de doelgroep ook activeren.   Om een beter beeld te geven over hoe we de handen in één willen slaan is het nodig om het geen bij de wortel aan te pakken en dat doen we in samenwerking met de ouderen en jeugd. Ouderbetrokkenheid: * betrokkenheid in de opvoeding. * activeren van ouderen in de buurt en omgeving. bijvoorbeeld door het inzetten van buurtvaders om in nauw contact te komen met de jeugd zo leer je de beweegredenen kennen. Jeugd jongens *Het ondersteunen van jongeren. Uitvoering: een dagbesteding voor de jeugd en inzetten in de wijk doormiddel van buitenactiviteiten. Doel: Met als doel hangjongeren te minimaliseren en het terug trekken van schooluitval om jongeren wel te helpen aan een startkwalificatie. Ouders * Het participeren van laagopgeleide ouders. Uitvoering: ondersteuning bieden voor de belangen en wensen van de ouders die zich niet kunnen verwoorden. Doel: ouders de handreiking kunnen geven om zich te kunnen verwoorden en mee kunnen draaien in de maatschappij. Vrouwen en jeugd meiden * Vrouwen en meiden die geen affiniteit hebben of niet mogen deelnemen aan sport. Uitvoering: informatief thema avond in gesprek gaan met de mannen. Doel: uit het issolement halen of het nut van sport laten inzien. Unite fit beschikt over brede sportaanbod en bijeenkomst ruimte waar de thema's zullen worden besproken. Verder zal Unite fit het belang van sporten en gezondheid met u doornemen en toepassen op onze locatie!

Argumenten

Argumenten voor

Geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.