Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Niet geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Louis Naarstigplein

Door: Jeroen Windhorst
7 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is niet geselecteerd voor de laatste stemronde van buurtbudget Slotermeer Noordoost. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Dit plan is niet in de top 40 beland.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Het Louis Naarstigplein is een 'slapend pleintje' in het hart van Slotermeer NoordOost. Voor ons de plek om er 'n levendig en creatief dorpsplein van te maken.

Dit plan sluit wat ons betreft naadloos aan bij de visie van de gemeente om het Meerwaldtpark en haar nabije omgeving terug te ontwikkelen naar de oorspronkelijke doelstelling van Van Eesteren: een open, uitnodigende en georganiseerde woon en leefomgeving voor en door bewoners.
 
We willen met dit plan iets wezenlijks toevoegen aan onze wijk Slotermeer NoordOost: een kleine creatieve spot, om zowel binnen als buiten bewoners met elkaar te verbinden met activiteiten die door de bewoners zelf worden geinitieerd.
 
We richten ons plan op de locatie van het pleintje en het pand aan de Louis Naarstigstraat.
Het plan bestaat uit 2 fasen: de 1e gaat over het plein als buitenlocatie, de 2e fase gaat over de binnenlocatie: het pand van de BidetShop aan de Burgmeester Vening Meineszlaan iets verderop. 
 
 
Fase 1: Jeu de Boules op het Louis Naarstigplein.
 
Een vierkant plein in de schaduw van een 8 tal karakteristieke bomen heeft wat ons betreft de potentie van een intiem Frans dorpspleintje. En wat kan er dan beter gespeeld worden dan een ouderwets potje Jeu de Boules. Een spel dat steeds populairder wordt en van jong tot oud gespeeld kan worden.
Dit pleintje is de plek om zo'n baan aan te leggen: het is er vlak, er staan al bankjes en het ligt in de schaduw van prachtige bomen.
 
We willen de gemeente vragen om in samenspraak met de bewoners een Jeu de Boulesbaan aan te leggen. De locatie op het plein ligt eigenlijk al klaar: tussen de platanen in de schaduw waar het spel van oud tot jong het beste gespeeld kan worden (zie foto).
 
Financiering en aanleg door de gemeente.
 
 
Fase 2: culturele hotspot in een pand verderop in de straat.
 
Het idee was om het hoekpand op het pleintje te gebruiken als een creatieve ontmoetingsruimte. Uit een kort onderzoek blijkt dat dit pand niet beschikbaar is, maar mogelijk kunnen we gebruik maken van een ruimte verderop op de Burgmeester Vening Meineszlaan 88.
 
Onze droom: wij zouden deze locatie vanuit deze visie willen ontwikkelen: een creatieve en inspirerende plek in het hart van Slotermeer waar jong en oud programma’s krijgen aangeboden of zelf ontwikkelen en waarin we met elkaar in samenwerking de wijk een culturele boost kunnen geven.

 Uiteraard is de ondernemer een van onze buurtgenoten en willen we hem meenemen in dit plan.
 
 
De ruimte binnen willen we multifunctioneel inrichten: te gebruiken als dans en yogastudio, theater workshops voor jong en oud, maar ook bruikbaar als locatie om te vergaderen, een expositie te organiseren of een verjaarsfeestje te geven.
 
De locatie willen we onder anderen met 4 initiatiefnemers beheren, uiteraard met ondersteuning van geïnteresseerde bewoners uit de nabije omgeving. We hebben al veel mensen uit de buurt die enthousiast reageren op het plan en mee willen doen.
 
 
Financiering.
 
Rondom financiering zien we verschillende mogelijkheden die we in eerste instantie in overleg met de eigenaar en de gemeente willen afstemmen.
 
 
Wie zijn wij? 
 
 Jeroen Windhorst, Annemarie van Haren, Holger Schmidt en Peterine Arts en we wonen in de wijk achter het Louis Naarstigplein.


Argumenten

Argumenten voor

Jeroen Kramer | 8 juli 2019 12:33

Want het versterkt het verbindend potentieel van de openbare ruimte en voegt een waardevolle cultuur- en ontmoetingsplek toe.

Maarten Vos | 8 juli 2019 07:59

Vooral het omzetten van de bidetshop vind ik erg leuk! Ik kom daar graag lachsessies geven.

Madelon Englisch | 8 juli 2019 16:18

Als oud-leerling van Steffa Wine, blaas ik het gebouw graag nieuw leven in. Als mini-ballerina, leerde ik van deze gepassioneerde, ervaren vrouw en trad ik op bij braderieën in de buurt. Dat gun ik de kinderen van onze buurt ook. En ik draag graag mijn steentje bij om workshops te verzorgen. Het zou helemaal prachtig zijn als de muurschildering van Steffa Wine in ere zou worden hersteld!

Petra Klaassen | 10 juli 2019 12:28

Goede plek om de boel snel te laten opfleuren!

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.