Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Pak een waterfiets | Gezond & Gezellig

Door: Martijn Kerem Capelle
7 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Het plan is haalbaar mits de indiener akkoord gaat dat er geen winst wordt gemaakt door bijvoorbeeld een stichting te kiezen als rechtsvorm (anders is het overwegend  commercieel). Daarnaast is een vergunning vereist, dit kan enige tijd duren en wellicht afgewezen worden. Daar is in deze fase van het plan nog geen definitieve uitspraak over te doen. Deze haalbaarheidstoets is dan ook geen garantie dat het plan in deze vorm uitgevoerd kan worden.

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Verhuur van waterfietsen bij het meertje naast plein ‘40-‘45. Let op: mag niet commercieel zijn en vergunning is vereist (geen garantie dat vergunning er komt).


Het meertje bij het Plein '40-'45 in Amsterdam is een uitstekende lokatie voor het verhuren van waterfietsen aan  bewoners van Slotermeer Noordoost en mensen van buitenaf en de toeristen die in beide aangelegen hotels (Slotania boven de FEBO en het XO HOTELS Blue Tower in het blauwe gebouw) maar ook uit verder weg gelegen hotels in Slotermeer verblijven. 

Vanaf het meertje kan je de Erasmusgracht op en eventueel verder in onderling voorafgaand overleg.

Ik stel mij voor dat voor buurtbewoners en ouderen een gematigde huurprijs wordt gehanteerd die gecompenseerd kan worden door verhuur aan toeristen.

Het is de bedoeling dat bij de instap- en uitstapplaats een stand is waar gezonde sapjes, smoothies en ijs-smoothies verkrijgbaar zijn.  

De organisatie van deze activiteit zal kunnen worden neergelegd bij een van de ondernemers langs de Slotermeerlaan of een van de ondernemers op of langs het Plein '40-'45 in directe  omgeving van het meertje. Het zou ook door vrijwilligers kunnen worden begeleid.
Argumenten

Argumenten voor

Geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.