Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Niet geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Groene tuinen

Door: Maarten Vos
7 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is niet geselecteerd voor de laatste stemronde van buurtbudget Slotermeer Noordoost. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Dit plan is niet in de top 40 beland.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Tuinen in Slotermeer weer groen maken en schuttingen vervangen door heggen

Slotermeer behoort tot de tuinsteden. En is bekend om het vele groen. Veel tuinen zijn betegeld, veel heggen zijn vervangen door schuttingen. Ik wil het groen in Slotermeer versterken. Een bijdrage leveren aan het koel houden van de stad. Ik woon nu 20 jaar in Slotermeer en heb veel groene tuinen zien verdwijnen, betegeld worden en schuttingen verschijnen. Groene tuinen zijn mooi, tuinieren is goed tegen stress, heggen zijn fijn voor vogels. Veel bewoners willen wel een groene tuin denk ik, maar hebben ook hiervoor steun en advies en stimulans nodig. Deskundigen en ervaren tuinders worden ingeschakeld om tuinen weer groen te maken of geholpen tuin en groen te houden. Bewoners worden beloond als ze hun tuin groen maken en er wordt een campagne gevoerd om het belang hiervan duidelijk te maken.

Argumenten

Argumenten voor

Willy van der Griendt | 8 juli 2019 15:39

Ik ben heel erg voor bovenstaand plan van Maarten Vos. Het idee achter dit concept is een groen Slotermeer waarbij je de bewoners actief maakt en verantwoordelijk laat zijn. Dus dan snijdt het mes aan 2 kanten: een groen en duurzaam Slotermeer (voorbeeldfunctie voor de centrale stad) en bewoners die betrokken zijn bij de buurt.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.