Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

LICHT, LUCHT, RUIMTE

Door: Jorine van Hooijdonk
5 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Workshops voor jong en oud over licht-lucht-ruimte in je eigen omgeving.
Ontwikkelen van lessen voor kinderen i.s.m. een basisschool in Slotermeer.

Licht, lucht,ruimte,groen,samenzijn,ontplooiing

Dit  waren de idealen waar onze Tuinstad op is gebouwd. Iedereen die er kwam wonen zou dat gaan ervaren. Het maakte niet uit of je minder of meer geld had. Je kunt daar veel over zien en beleven in het Van Eesteren-museum, met haar openluchtmuseum in Slotermeer Noordoost.

MAAR ...HELAAS MERKEN WE DAT VOOR VEEL BUURTGENOTEN IN SLOTERMEER (vooral degenen met een migratieachtergrond), DE DREMPEL OM GEWOON BIJ ONS LANGS TE KOMEN,  HOOG IS. DAAR WILLEN WE EN MOETEN WE WAT AAN DOEN!

Wij, buurtgenoten en vrijwilligers van het museum willen daarom heel graag gaan beginnen met workshops voor jong en oud en een samenwerkingsproject met scholen. We gaan daarbij aan de slag met de principes van de bouwers.
Als je daardoor je buurt vanuit die idealen leert kennen, ga je er ook meer van houden, ben je er trots op. En als je van je buurt houdt, zorg je er ook beter voor. Belangrijk toch?

Twee plannen die we in 2019/2020  leven willen inblazen:
 
  1. WORKSHOPS voor jong en oud. Daarin gaan we de principes van de ontwerpers onderzoeken. En dan gaan we aan de slag met materiaal om de door jouw ervaren of gedroomde omgeving te maken: fotoos maken, collages maken, en vooral met constructiemateriaal aan de slag. We worden zo een "bauhaus" .
  2. Ontwikkeling van een LESPROGRAMMA CONSTRUCTIE; LICHT-LUCHT-RUIMTEin samenwerking met een BASISSCHOOL in Slotermeer. De bouwprincipes van de bedenkers van onze tuinstad gaan we vertalen naar nu. Hoe zou jij dat nu willen doen? Waar droom jij van in je kamer, je huis, je buurt? De ervaring die we hier samen opdoen gaan we gebruiken om voor alle scholen in Amsterdam-Nieuw West een lessencyclus  te ontwikkelen en de kinderen in ons museum te verwelkomen, zodat ze hun buurt, hun tuinstad beter leren kennen en er trots op worden. We hopen dat hun ervaring ook hun ouders over de streep zal halen, zodat ze even trots op hun omgeving kunnen worden.

En hoewel men vaak denkt dat het Van Eesterenmuseum zichzelf wel kan bedruipen, is dat niet zo. Voor ieder project moeten wij opnieuw de centen bij elkaar sprokkelen. Nu dus voor ontwikkeling en materiaal. Daarom zouden we het fijn vinden als we steun krijgen van Buurtbudget. Want we zijn echt van de buurt en voor de buurt!

Argumenten

Argumenten voor

Tineke Stricker | 6 juli 2019 18:08

Het een goed manier is om buurtbewoners te betrekken bij de geschiedenis van Nieuw-West en de toekomst. Liefde krijgen voor je buurt. Wie de buurt lief heeft zorgt er ook goed voor.

Rob Loos | 7 juli 2019 11:17

Met de buurt met het grote groen blauwe hart van de Sloterplas in het midden.

Rob Loos | 7 juli 2019 11:13

Tijdens het AUP van de westelijke tuinsteden en wederopbouw was de ' wijkgedachte ' een verbindende factor. Buurtparticipatie is een mooie en een nieuwe manier om in het lucht, licht en ruimte landschap van Cornelis van Eesteren elkaar te ontmoeten.

Ania Dalecki | 12 juli 2019 14:29

Kennis over de idealen waarmee jouw buurt gepland en gebouwd is, de onvoorwaardelijke toewijding van de stadsplanner Cor van Eesteren en zijn medewerkers om die idealen te verwezenlijken geven je een enorm gevoel van trots, en kennis daarover krijg je als je de drempel over gaat van het Van Eesteren museum. Ieder initiatief om bekendheid te geven aan het Van Eesteren museum ondersteun in van harte.

Rick de Graaf | 12 juli 2019 20:53

Ik het helemaal eens ben met de uitgangspunten om workshops en lesprogramma te ontwikkelen. De kapstok "Licht, lucht, ruimte, groen, samenzijn en ontplooiing" waaraan de activiteiten worden opgehangen is super goed gekozen.

tinker rookhuizen | 10 september 2019 15:04

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen begrip en liefde voor de buurt bij te brengen. 't liefst samen met je vertrouwde groep van de basisschool om dit samen te beleven.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.