Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Minder dan 30 likes

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Minder dan 30 likes

Dit zal nooit meer gebeuren!

Door: P. Ascher
5 juli 2019

Ik wil graag de geschiedenis van deze buurt en lessen uit de tweede wereld oorlog delen met de buurt. Door middel van een mobiele theaterstuk!

Er is veel geschiedenis in deze buurt. De straten zijn genoemd naar verzetsstrijders, het grote plein verwijst naar de 2e wereld oorlog. Maar veel mensen kennen deze verhalen niet! Buren die dit mee hebben gemaakt worden steeds ouder maar wij moeten deze verhalen niet vergeten. Ik wil graag de belangrijke lessen van deze tijden delen met alle bewoners van Slotermeer, zodat dat soort dingen nooit meer gebeuren!

Ik heb het idee om een theater voorstelling te maken, samen met andere bewoners. Ik wil graag dat het zichtbaar is in de buurt, dus dat het in een busje rondreist (zoals in Zuid bij Teatro Munganga) of misschien dat wij een tent opzetten in een straat en daar spelen. Ik hoop dat zo veel mogelijk bewoners mogen meespelen en meedoen met het maken van de voorstelling. 

Mijn tante heeft mij veel verhalen verteld over haar ervaringen tijdens de oorlog. Het heeft mij altijd geraakt. Zij is een aantal jaren geleden overleden en ik wil graag dat haar ervaringen (en de ervaringen van veel meer) verder worden gedeeld. Het is eng wat er kan gebeuren als macht en haat centraal staan. Laten wij deze lessen delen op een mooie manier zodat dit stukje geschiedenis weer leeft. 

Argumenten

Argumenten voor

Luiza Monteiro | 6 juli 2019 20:52

Dit is heel belangrijk voor de nieuwe bewoners en de jong mensen. Wij kunnen werk samen met het Verzet museum.

Monica Lema | 17 juli 2019 00:35

Ik ben voor, want het is belangrijk om te weten wat er in het verleden is gebeurd, zodat wij de slechte gebeurtenissen niet herhalen.

Alfredo Giordanelli | 19 juli 2019 20:25

Our experience is not the set of mistakes we made in the past, but the attitude with which we face them and what we do in relation to the conclusions we draw based on the unfavorable and sometimes disastrous consequences that generated those mistakes, so as not to commit them again.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.