Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Maak je Buurt!

Door: Jose Remijn
5 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Wil jij helpen de stad vorm te geven? In de Maak je Buurt programma’s in de Maakplaats021 bedenken kinderen plannen voor de buurt en worden ze echte stadmakers!

De Maakplaats 021 is gevestigd in de OBA Slotermeer, sinds maart 2018 worden er programma’s georganiseerd voor kinderen tussen de 8 t/m 16 jaar. Bij de Maak je Buurt programma’s denken kinderen na over in wat voor buurt ze willen wonen. Wat wil jij dat er allemaal komt? Wat moet er veranderen? Samen gaan we iets bedenken en maken voor de buurt. Met behulp van de machines in de maakplaats, zoals de 3D-printer en lasersnijder, maken de kinderen de buurt een stukje mooier.  
 
Maak je buurt is een naschools programma ontwikkeld vanuit Pakhuis de Zwijger en wordt uitgevoerd door Maakplaats Coaches. Door mee te doen aan het programma worden er echte stadmakers van ze gemaakt. Aan de hand van thema’s die in de buurt spelen leren de kinderen in de Maakplaats verschillende burgerschapsvaardigheden te combineren met 21st century skills. Als stadmakers leren ze maatschappelijke problemen in de buurt te erkennen en creatieve oplossingen te bedenken.  Het Maak je Buurt-programma daagt kinderen hiermee uit om samen te ontwerpen en hun directe leefomgeving vorm te geven, als echte stadmakers.  Argumenten

Argumenten voor

Geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.