Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Maar mijn kinderen houden niet van groenten

Door: Martijn Kerem Capelle
5 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Samen lachend KOKEN met kinderen en hun ouders. Zien, aanraken, ruiken, proeven en vooral DOEN met als doel ontdekken dat lekker ook gezond kan zijn!

Elk kind is belangrijk en verdient een gezond leven. In samenwerking met scholen uit de buurt willen Alexander, Martijn Kerem en Oznur  workshops bieden aan leerlingen en hun ouders over gezond eten. 

Oznur heeft zich als professional jaren bezig gehouden met gezondheidsvoorlichting  gericht op gezond eten.  En als pedagoog had ze veelal gesprekken met ouders over hoe je het dan toepast! Wat maakt dat anno 2019 overgewicht nog steeds in onze wijken op nummer 1 staat, is de vraag die haar  weer lange tijd bezig houdt.  Alexander en Martijn Kerem bleken met dezelfde vragen te zitten en zij delen met Oznur het geloof dat er iets anders nodig is bij dat wat er reeds in de wijken aanwezig is. Dit heeft er toe geleid dat wij onze krachten gaan bundelen.  
 
In 2020 willen we workshops houden samen met leerlingen van basisscholen  en hun ouders.  Scholen uit de buurt staan positief tegenover dit initiatief en willen, zoals de directie van de Slotermeerschool, meedenken in hoe we het  samen vorm gaan geven.  
Uitganspunt is dat het aanvullend en versterkend is op datgene wat reeds aanwezig is.
 
Volgende thema’s kunnen aan bod komen:   
- bereiden van snel en makkelijk gezonde maaltijden; 
- koken met de bedoeling het immuunsysteem te versterken;
- Suikervrij en zuivelvrij zoetigheden en gebak; 
- Alternatieven voor vlees; 
- Maar mijn kinderen houden niet van groenten; 
- Hmm smoothie: lekker, gezond en zo gepiept; 
en ………… (in te vullen door deelnemers) 
 
Concreet is het idee dat kinderen en ouders die de workshops  gaan volgen met  verschillende recepten aan de slag gaan.  
We gaan veel proeven en ontdekken en vooral met elkaar lachen.  Het is natuurlijk erg leuk als op de laatste dag de kinderen die een serie workshops hebben gevolgd een gezond hapje aan de medeleerlingen van school aanbieden. Of dat de kinderen voor de ouders koken en gezamenlijk de workshops feestelijk afsluiten.  Het definitieve programma wordt samengesteld met de deelnemers en de scholen.  
 
Als locatie kiezen we voor Westside omdat hier een goede keuken is en een geschikte grote ruimte. Kinderen en ouders zullen kennis nemen van een onderneming in de buurt die een gezonder alternatief biedt voor lekkernijen zoals fastfood en snoep.  Zo dragen we bij aan een gezonder  gebruik van voedsel met name voor opgroeiende kinderen . 
 
Martijn Kerem is een betrokken buurtbewoner en sinds 3 jaar een succesvolle ondernemer binnen de huisvestingssector. Zijn passie voor gezond eten en in het bijzonder voor gezonde sapjes wil hij delen en overdragen.  

Alexander is een gepassioneerd voorvechter van de gezonde plantaardige keuken. Hij wordt vaak uitgenodigd  om les te geven, te koken en verzorgt lezingen op festivals en in restaurants wereldwijd.  Een visionaire en creatieve kok die zijn publiek uitdaagt om verder te denken over de rol die eten in hun leven speelt.
 
Wij, Martijn Kerem, Alexander en Oznur hebben er zin in en verheugen ons op de ontmoeting met de kids en de ouders :) 
Argumenten

Argumenten voor

Armand Codrington | 5 juli 2019 22:22

Goed initiatief.,Heeft mijn steun

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.