Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Niet geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

DFS creëert kansen voor de bewoners van Slotermeer

Door: Agnes Winter
3 juli 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is niet geselecteerd voor de laatste stemronde van buurtbudget Slotermeer Noordoost. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Dit plan is niet in de top 40 beland.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Dress for Success stuurt jou in een compleet nieuwe outfit vol zelfvertrouwen op weg naar een sollicitatiegesprek, presentatie, een contractbespreking of pitch.

Dress for Success Amsterdam
Dress for Success is een wereldwijde organisatie, opgericht en gerund door vrijwilligers, die zowel mannen als vrouwen met een minimuminkomen aan een gratis sollicitatie outfit helpt. Iedereen die op weg is naar economische onafhankelijkheid is welkom in de winkels van Dress for Success. Dress for Success stuurt jou in een compleet nieuwe outfit vol zelfvertrouwen op weg naar een sollicitatiegesprek of presentatie, naar een contractbespreking of een pitch. De eerste indruk is altijd belangrijk en medebepalend voor een succesvolle afloop. Maar waar haal je het geld voor nieuwe professionele kleding vandaan als je van een minimuminkomen of (bijstands)uitkering rond moet komen? Dress for Success biedt dan uitkomst.

De missie van Dress for Success is het bevorderen van de economische onafhankelijkheid van mensen die van een minimuminkomen of (bijstands)uitkering moeten leven. Dat doen we door hen professioneel te kleden als ze gaan solliciteren en hen te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk.

 

Aanleiding aanvraag:
In de periode van 2017-2018 zijn uit het postcodegebied 1063 het aantal van 35 personen klant geweest bij Dress for Success. Van deze 35 personen zijn er 9 met succes uitgestroomd naar een betaalde baan of vrijwilligerswerk. 

De missie van Dress for Success is mensen in staat te stellen economische zelfstandigheid te bereiken, met een ondersteunend netwerk, professionele kleding en de ontwikkeling van vaardigheden om beter te functioneren in (toekomstig) werk en persoonlijk leven'.

Een klant van onze organisatie is op weg naar werk en/of maatschappelijke integratie en krijgt een gratis complete outfit voor zijn/haar gesprek op weg naar werk. Is het gesprek positief mag men terugkomen voor nog een outfit.

Wij willen uitzoeken waarom de uitstroom in onze postcode regio 1063 slecht één derde van de 35 bezoekers is. NB: het succespercentage van het totale klantenaantal Dress for Succes Amsterdam bedraagt 70%. Waarom zijn de anderen niet teruggekomen voor een tweede kleedsessie? Wat hebben de klanten nodig om wèl succesvol te worden.

Tijdlijn uitvoering project periode 2020 tot en met 2021:

2020 1ste kwartaal voorbereidende fase.

April 2020 tot en met september 2021- uitvoering, nazorg bij 50 voormalige deelnemers, en het betrekken en activeren van 100 nieuwe bewoners die werk zoeken als introducé. Hiervoor willen wij een dagdeel organiseren waarbij we voormalig klanten met een introducé uitnodigen voor een workshop en kleedsessie. Het doel van het aanbieden van de stylingsessie is verstevigen van het (basis)zelfvertrouwen en geloven in je eigen kracht. Dit zal bijdragen aan een betere, inclusieve en circulaire samenleving.

Voor de eigen vrijwilligers is dit een nieuwe doelgroep waarvoor extra vaardigheden zoals gesprektechnieken getraind moet worden. 

2021 oktober tot en met december is de afsluitende fase. Rapportage opstellen, meten resultaten en eventueel vervolg bepalen. Er moet een instrument worden ontwikkeld om resultaten te kunnen meten. Wat en hoe. 


Argumenten

Argumenten voor

Corina Koekenbier | 3 juli 2019 18:56

Ik ben voor want Dress for Success Amsterdam kan de mensen uit deze wijk helpen om financieel onafhankelijk te worden én te blijven! Dress helpt de mensen niet alleen aan gepaste kleding voor een sollicitatie of pitch maar geeft ook mensen die willen participeren een flinke dosis zelfvertrouwen!

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.