Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Kickboksgroep

Door: M. Akouaouch
20 juni 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

We willen de kickboksgroep uitbreiden! Iedereen is welkom om mee te doen. Ook willen we cursussen aanbieden en meer jongeren betrekken!

Wie zijn wij?
Wij zijn een bestaande groep die sinds vijf jaar bij elkaar is. De groep ontleent zijn naam aan de aard van eigen activiteiten. We heten  Kickboksgroep. De groep bestaat uit meer dan veertig deelnemers die op dit moment de sport beoefenen in het H.v.d Wijk de Honingraat  adres: Slotermeerlaan 103H 
Wij kunnen tijdelijk terecht in deze zaal en daarnaast zijn de tijden niet flexibel. 

Beperkingen die we ondervinden:
De tijden die de  Honingraat ons beschikbaar heeft gesteld, komt de meest deelnemers  niet goed uit (12 uur s 'middags)
We hebben niet de benodigdheden sportmaterialen tot onze beschikking.

Ondanks genoemde beperkingen, heeft de Kickboksgroep veel progressie geboekt op vlakten zoals:  gezondheid, vitaliteit, zelfrespect en respect voor de mens en milieu.

Naast genoemde activiteit merken we de behoefte bij deelnemers, om meer te weten te komen over de Nederlandse samenleving.  We zouden heel graag de jeugd en alle bevolkingsgroepen te betrekken bij sport en ander activiteiten.

We menen leefbaarheid in de buurt te bevorderen 

We streven tevens onze activiteiten uit te breiden zoals:
Cursussen
  • Betreft  Nederlandse  taal
  • Hoe om te gaan met computers 
  • Maatschappelijke vraagstukken
  • Bewoners in de buurt af en toe bij elkaar te brengen voor ideeën.

We hopen meer ruimte te creëren om te kunnen discussiëren over onderwerpen zoals: wetenschap, cultuur, economie, organisatie, vrijheid van meningsuiting, secularisatie, verantwoordelijkheid en beter burgerschap enz.
We streven ernaar om alle bevolkingsgroepen deel te laten uitmaken van genoemde groep, en dus jongeren te betrekken bij de activiteiten. Het rijtje is zeker niet compleet, maar door gebrek aan middelen, kunnen we helaas kunnen nauwelijks wat  ondernemen.

De groep, die initiatief neemt bestaat uit vier mensen. Het betreft de namen hier onder:
Mevrouw A.L.M vd Himst
De heer M  Elouarti
De heer  M. Akouaouch
De heer A.  Boulahtouk


Argumenten

Argumenten voor

Khalid Saadi | 27 juni 2019 23:22

Ik ben voor, want sport is gezond

A A | 13 september 2019 22:49

Is ook goed voor de sociale contacten

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

A A | 13 september 2019 22:47

Is ook goed voor de sociale contacten

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.