Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Minder dan 30 likes

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Minder dan 30 likes

KIES! voor Ervaringskennis

Door: Raymond Brockotter
20 juni 2019

KIES! voor ervaringskennis van de straat is een centraal punt in de buurt gerund door buurtbewoners waar buurtbewoners elkaar kunnen aanvullen

De samenleving heeft de laatste jaren een enorme transformatie mee gemaakt van een verzorgingsstaat naar een participatie samenleving.
Hierdoor wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de burgers. Dat is een nieuwe term voor veel burgers en een taalgebruik die veel bewoners uit Slotermeer niet goed wordt begrepen.

"KIES! voor ervaringskennis van de straat" is een ontwikkelpraktijk en staat voor Kennis Informatie Ervaringen Servicepunt. 
"KIES! voor ervaringskennis van de straat" wil een brugfunctie vormen tussen enerzijds de "papieren werkelijkheid" en het (taal)gebruik van de kant van de overheid en instanties en anderzijds de werkelijkheid zoals die wordt gevoeld en beleeft voor de mensen op straat. Zowel de ambtenaar als burger voelen zich er thuis door uitwisseling van kennis en perspectief, waardoor er een begrip kan groeien voor elkaars positie. Verschillen worden bespreekbaar gemaakt en overbrugd. Ook formele en informele partijen delen hier hun kennis en informatie met elkaar, waardoor er een verzamelpunt ontstaat voor cultuur en co creatie.

Waar "KIES! voor ervaringskennis voor straat" voor staat is: de taal, gewoontes, gebruiken van de straat kortom het leven van de burgers centraal te stellen. De burgers kampen met allerlei uitdagingen die maar niet opgelost lijken te worden. Dit komt vaak doordat er over burgers, maar niet met burgers wordt gesproken.

Door ervaringen en kennis uit het dagelijkse leven, samen de "ervaringskennis van de straat" voorop te zetten kan vanuit een ander perspectief, gekeken worden naar wat er nodig is in de buurt. Dingen die aansluiten bij wat de buurtbewoners bezig houdt en graag acties op willen doen.

Dit vraagt een cultuuromslag vanuit de overheid om de burgers in staat te stellen meer te ondersteunen en faciliteren bij wat er nodig is in plaats van het regisseren van probleemgebieden. Vandaar dat KIES! voor ervaringskennis van de straat een ontwikkelpraktijk is. Het gaat zichzelf vormen en identiteit geven door te DOEN met elkaar.

Elk levensgebied heeft met een ander levensgebied te maken, vullen elkaar aan of sluiten elkaar juist uit. Dat kun je niet los en afzonderlijk van elkaar zien. De overheid kijkt nog teveel eenzijdig, door de eigen bril en maakt daardoor nog onvoldoende gebruik van de kennis, informatie en ervaringen van de buurtbewoners zelf. Dat is een gemiste kans

Samen is het vinden van oplossingen is veel makkelijker. Samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamheid. Een oplossing die wordt gevonden en gemaakt bij wat er mogelijk is en begint vanuit de burger. De burger handelt hierdoor vanuit eigen regie, heeft eigenaarschap over wat er dient te gebeuren aansluitend bij de eigen kracht en het eigen vermogen.

Het plan wordt uitgevoerd door opgeleide buurtbewoners gesteund door een "eigen kracht coordinator", een inspirator, trainer,  beheerder die zelf ervaringen heeft, heeft doorleefd en weet en voelt wat er gevraagd dient te worden op een zeker moment. Dit is een ondersteunende en faciliterende rol.

Het "KIES! voor ervaringskennis van de straat" heeft de basis bij Westside aan de Burgemeester de Vlugtlaan.


Argumenten

Argumenten voor

Roy Straatmans | 26 juni 2019 19:59

Prachtig initiatief voor en door gepassioneerde buurtbewoners.

Elsje van Dijk | 3 juli 2019 14:09

Samenredzaamheid! Verbinding door ervaring, er vanuit gaan dat elk mens van waarde is en wat toe te voegen heeft binnen de samenleving lijken me dingen die nu en in de toekomst van ontzettend hoge waarde zijn.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.