Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Niet geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Open podium Plein 40-45

Door: Guusje Welsing
17 juni 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan heeft genoeg likes behaald door 58 opgehaalde handtekeningen.

Dit plan is niet geselecteerd voor de laatste stemronde van buurtbudget Slotermeer Noordoost. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Dit plan is niet in de top 40 beland.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Een open podium waar bewoners van alle kleuren en leeftijden welkom zijn voor een gezellige avond vol talent.

Rondom plein '40-'45 zijn er geen culturele avonden voor een breed publiek. Ooit was er een open podiumavond die druk bezocht werd, helaas is deze gestopt. 
In het verleden bewees het Open Podium hoe steeds meer mensen van verschillende achtergronden en van alle leeftijden kennis met elkaar maakten en er  meer vertrouwen ontstond tussen buurtbewoners die daarvoor nog als vreemden langs elkaar heen liepen.
Er gaat dus een grote positieve cohesiewerking uit van zo'n culturele avond, wat we in Slotermeer goed kunnen gebruiken.

Daarom een terugkeer van dit openpodium! Een culturele avond die mensen dichter bij elkaar brengt. Iedereen kan zich aanmelden voor een optreden, ook zullen er professionele artiesten optreden die voor een avond vol plezier zorgen. De avond kan worden gehouden in de Plaza van het Tuinstadhuis. Bijvoorbeeld op een woensdag. 

Voor dit plan is een professioneel iemand nodig die de avonden kan organiseren en presenteren. ook is er PR nodig zodat iedereen afweet van deze avond! Het is een maandelijks terugkerend fenomeen met elke avond een andere zaal vol talent en plezier. 
Argumenten

Argumenten voor

Geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.