Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Tegels eruit, groen erin!

Door: Ralph Stuyver
15 juni 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

De buurt versteent en groen verdwijnt. Waterproblemen ontstaan en vogels, vlinders en bijen verdwijnen. Tegels eruit, groen erin! brengt de balans weer terug.

De verstening van de stad heeft vervelende gevolgen. Het wordt steeds warmer (hittestress), er komt meer fijnstof in de lucht, regenwater kan niet goed meer weglopen, straten stromen steeds vaker over, en er is steeds minder plek voor vogels, vlinders en bijen. Tegels eruit, groen erin! helpt om bij tuinen/pleinen tegels weg te halen en weer te beplanten. Dat is winst voor mens, dier en milieu.

Tegels eruit, groen erin! wil:
 • Gratis tegels afvoeren (max. 4 bigbags per huis)
 • Gratis plantjes ervoor in de plaats (max. aantal plantjes per tegels)
 • Gratis poot-aarde leveren (max. 4 bigbags per huis)
 • Gratis bomen leveren (als je dat wilt, is uiteraard niet verplicht)
 • Gratis informatie avonden organiseren (klimaatbestendige en biodiverse tuin)
 • Gratis tuinontwerp hulp leveren (jij bepaalt hoe jouw tuin eruit gaat zien)
 • Gratis tuinrealisatie hulp leveren (vrijwilligers en netwerken)
 • Buurtacties organiseren (we helpen je buurt)

Groene tuinen en planten zorgen voor: 
 • Gezondheid: mensen hebben minder stress in een groene omgeving
 • Waterberging: in een groene tuin kan regenwater het grondwater aanvullen 
 • Biodiversiteit: dieren en insecten vinden beschutting en voedsel in een groene tuin 
 • Hittebestrijding: een groene tuin geeft verkoeling in de zomer 
 • Fijnstof: een groene tuin vangt fijnstof op, waardoor de lucht schoner blijft.

Afgelopen jaar heeft Tegels eruit, groen erin! veel ervaring opgedaan in Amsterdam West. Samen met o.a. Amsterdam Rainproof en andere experts. We hebben bijna 8.000 tegels weggehaald en diverse (binnen)tuinen en binnen/schoolpleinen vergroend. We willen deze kennis  en ervaring nu ook graag in Slotermeer Noordoost inzetten.

Ben je voor ont-tegelen en vergroenen? 
Stem dan op ons plan!Argumenten

Argumenten voor

PAUL FENNIS | 15 juni 2019 10:16

Zó belangrijk voor Amsterdam. Elke m2 groen telt mee en je kunt zo een belangrijke eigen bijdrage leveren. Deze groep heeft al vele tuinen 'vergroend' en laten zien dat ze dát uitstekend kunnen! Top.

Sten van der Vlugt | 18 juni 2019 11:07

Stem ook op plan 288, dit is vrijwel identiek
https://buurtbudgetsno.amsterdam.nl/plan/288
vergroening & verfraaiing van onze buurt. Goed voor de insecten & waterhuishouding.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.