Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost


< Alle originele plannen
Geselecteerd

Likes

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd om door te gaan naar de stemronde.

Sportactiviteiten voor verstandelijk beperkte 18+

Door: Birgitte Qassabi
13 juni 2019
Buurtbudget Slotermeer Noordoost   |   11 september 2019 18:00

Dit plan is geselecteerd en gaat door naar de laatste stemronde in oktober. Tijdens de selectieavond op 10 september 2019 hebben bewoners en de stadsdeelcommissie samen 40 plannen geselecteerd. Vanaf 7 oktober ontvangen alle bewoners uit Slotermeer Noordoost een stempas. Met deze stempas kunnen zij hun favoriete plannen kiezen.

Dit plan is door het Dagelijks bestuur als haalbaar beoordeeld. Let op: plannen zijn op hoofdlijnen beoordeeld en wij kunnen niet de garantie geven dat het plan precies zoals voorgesteld wordt uitgevoerd. Daarnaast is de haalbaarheidstoets geen garantie voor het verkrijgen van vergunningen of andere eventueel benodigde zaken.

Sporten/ Fitness voor mensen met een beperking
OnlyFriends is te ver weg. Let op: Locatie wordt gezocht en moet mogelijk gedeeld worden.

Voor 18+ verstandelijk beperkte jongeren én voor andere beperkte buurtgenoten is er geen sportgelegenheid in ons stadsdeel. Er moet sowieso begeleiding aanwezig zijn die ervaring heeft in t begeleiden van deze speciale groep. Het verhaal achter dit plan is dat ik zélf een zoon met Downsyndroom heb van 27 jaar die graag wil sporten,maar ook nergens terecht kan in de buurt. Er is begeleiding nodig,dat ontbreekt bij bijv basic fit oid .Prisma heeft weliswaar van álles, maar in Noord, bovendien moet je als ouders vaak aanwezig zijn. Zélf ben ik werkzaam in de gehandicaptenzorg en krijg vaak vragen mbt activiteiten voor 18+. Ik wil hiermee bereiken dat ook mensen met n beperking kunnen sporten mét goede begeleiding, dit stimuleert een gezondere levensstijl én zorgt ervoor dat ook deze groep "onder de mensen komt "


Argumenten

Argumenten voor

A A | 13 september 2019 22:42

De kinderen met een beperking is een vergeten groep. Er zijn zoveel clubs in de buurt maar geen enkele voor deze groep. Elke wijk moet voldoende aanbod hebben voor deze groep. Juist deze kinderen hebben meer moeite om ergens te komen en daarom moet het dicht bij huis en toegankelijk zijn

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.